GEEN VERZENDING TEM 20 JULI | Ruilen of wisselen is tijdens de uitverkoop NIET toegestaan | Gratis afhalen in Buizingen |
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.’

Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht en geboortedatum), uw contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer) en uw financiële identificatiegegevens (bankgegevens) worden verwerkt om uw bestelling correct te kunnen verwerken. Deze gegevens worden dus verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de goede verwerking en verzending van uw bestelling en/of om te voldoen aan uw verzoek en worden opgeslagen in uw account. Voornoemde gegevens worden, in combinatie met uw elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie gegevens, cookies, browser en taalvoorkeuren), gebruikt voor verschillende andere doeleinden:

 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

 

Rechten van de betrokkene: 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected].

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.